Op basis van 31 reviews
4.9

Disclaimer

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website eigendom van Erve Raewyck BV. Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Dit betekent dat kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, inclusief gebruik van gedeeltes van deze website in andere websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, niet is toegestaan zonder voorafgaand schriftelijke toestemming.

 

Hoewel de informatie op deze site met grote zorg is samengesteld en er redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie actueel en accuraat is, is het toch mogelijk dat de website onjuistheden of typefouten bevat. 

 

Ook is er de mogelijkheid van wijzigingen of veranderingen van overheidswege ten aanzien van deze informatie.

 

Wij geven geen garanties over de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen informatie en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie.

 

Al het beeldmateriaal op de website is slechts bedoeld om u een indruk te geven van de accommodaties. Het zijn geen bindende tekeningen en foto’s waaraan dan ook geen rechten worden ontleend. Het eigendomsrecht van namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s berust Erve Raewyck BV.

 

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op de website en deze disclaimer aan te brengen.